За нас

В ЧДГ "Дружба" предаваме на децата ценностна система, базирана на честност, отговорност, толерантност и доброта

Детето възприема примера на възрастните и израства с него. Съвкупността от ценности, които предаваме на децата, влияе върху цялостното им поведение и реакции в различни ситуации и форми на общуване. В единомислие с родителите, учителите от ЧДГ "Дружба" се стремят да възпитават ценности като: честност, уважение, любознателност, съпричастност, отговорност. Добрите практики сочат, че сътрудничеството между родители и учители играе ключова роля при отглеждане и възпитание на детето, особено когато касае:

Зачитане на детската индивидуалност

Формиране на национално самосъзнание и чувство за принадлежност

Насърчаване на личностната изява

Положително мислене

Изграждане на екокултура

Kindori

Позитивна среда

Активно учене

Творчески занимания

Външни и защитени зони за игри

Kindori

Сигурност и спокойствие в детската градина?

ЧДГ "Дружба предлага грижата, която заслужава всяко дете