wepik-photo-mode-2022624-193529
КОМПЕТЕНТНАТА ВЪЛШЕБНИЦА
Детето усеща излъчвания позитивизъм и личното, добронамерено отношение на госпожа Стефанова и отговаря със същото: настройва се за взаимност, енергично възприемане и активно участие. Създаването на спокойна атмосфера на доверие и удоволствие от общуването не е вълшебство, а професионализъм. Децата, преминали обучение под вещото ръководство на този специалист, постъпват в първи клас, готови за всекидневно общуване на английски език, неусетно преведени през езиковата „бариера“ от тази усмихната и всеотдайна личност.

Думи, с които се описва: забавна

Интереси: Планински преходи

 

Кратка автобиография
  • Надя Стефанова
  • Магистър Биология на АЕ, начален учител езици:английски и немски
  • 8 години