Специалистът - чудотворец

Будното въображение и инициативност са подкрепени от талантливи ръце и в резултат - децата получават знания и градят умения чрез находчиви и привлекателни методи. Занимателните задачи, поднесени с конкретни и ясни указания, водят до видими отлични резултати и госпожа Тодорова последователно създава у малките нагласата, че усилията се възнаграждават, че трудът и постоянството се отплащат. Заедно с детето, специалистът със златни ръце отглежда и детската мотивация за лично участие и себеизразяване в обучението

Интереси: народни танци

Кратка автобиография
  • Паулина Тодорова
  • Магистър Предучилищна педагогика, Бакалавър Педагогика на обучението по Изобразително изкуство
  • 3 г.