Авторитетът - бързоходец
Здравето на децата заема първото място на почетната стълбичка, затова в детска градина „Дружба“ заниманията по спорт се водят от специалист. На госпожа Василева може да се разчита за компетентно мнение и незабавни действия – контакт с родителя и препоръки, относно превенция на някои здравословни проблеми, свързани с липсата на движение или особености на бързия растеж. Отговорното й отношение и умението да въвежда ред, но най-вече любезността пораждат у децата любов към спорта. Професионалната ангажираност, примесена с грижа, осигурява и на най-плахото дете спокойствието, че може да се справи и че е равностоен участник в отбора.
Кратка автобиография
  • Катя Василева
  • Майстор на спорта
  • 15 години