С много емоции ЧДГ „ДРУЖБА“ изпрати своите възпитаници от четвърта група

май 30, 2023
С много емоции, танци и песни ЧДГ „ДРУЖБА“ изпрати своите възпитаници от четвърта група. Учителите и ръководството на детската градина пожелаха на децата „На добър час“, а те им показаха своята признателност за безценното време, което са прекарали заедно. Трогателна беше раздялата с децата, които през следващата учебна година ще продължат обучението си в училище. Те благодариха на своите учители, а родителите успяха отново да се докоснат до магията на детската градина и до щастието на малките възпитаници. Децата зарадваха родителите, като демонстрираха отлични познания по различни предмети, които ще бъдат изучавани в училище. Част от празненството премина под формата „изпит“ за училище за 6-годишните деца, които показаха, че имат отлични познания по математика, български и английски език. Те пяха, танцуваха, а децата от другите групи също се включиха в празненството и показаха своите умения. Директорът на ЧДГ „ДРУЖБА“ Люба Димитрова благодари на родителите за безценната им и безрезервна подкрепа, както и на зам.-директора на детската градина г-жа Муевлуева и на учителите от детската градина.