ДОБРЕ ДОШЛИ
ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ДРУЖБА"
КЪТЧЕ
Kindori

Обучение и игра

Разнообразни игри, развиващи комуникативни, социални и личностни умения.

Собствена кухня

Здравословна и вкусна храна, приготвена на място, в съответствие с изискванията на Наредба №2 от 20 януари 2021г.

Висококвалифицирани педагози

Eкип от висококвалифицирани и всеотдайни педагози работят за развитие на потенциала на Вашето дете.

Спокойна атмосфера

Позитивна образователна среда и просторни помещения, където всяко дете получава необходимите грижи

Търсите детска градина, където вашето дете ще бъде обгрижвано, подкрепяно и щастливо?

ЧДГ "Дружба" гарантира сигурността и спокойствието на детето Ви!
Пускане на видеото

История на успеха

Ентусиазирани от идеята да осигурим качествено образование в ранна предучилищна възраст, през 2012 година създадохме детски център „Дружба“. През 2020г. детски център „Дружба“ се преобразува в лицензирана частна детска градина „Дружба“. В нова и модерна сграда, проектирана съгласно всички разпоредби, с открита площ над 2000 кв. м. и закрита - 900 кв. м., се обучават 40 деца от 2.5 до 7 годишна възраст.

Визия

Следвайки принципа на пълно взаимодействие между родители и учители, в ЧДГ „Дружба“ работим за разгръщане на детската индивидуалност.

Мисия

Осигуряване на качествено предучилищно образование и възпитание в позитивна среда, с адекватно посрещане на детските потребности. Изграждане на емоционално и физически здрава личност.
градина за развитие на детски таланти

Дейности

Възможност за всеки детски талант
Kindori

Креативни дейности

Всекидневните занимания с творческа дейност развиват фината моторика, която има пряка връзка с речевото и мисловно развитие. Усъвършенстването на двигателните умения улеснява обучението в училище, както при писането, така и по отношение на правоговора и увереността при себеизява.

  Спортни занимания


Двигателната активност в ранно детство е част от комплексното развитие на детето. Това включва: добро здравословно състояние, памет, физическо развитие, изграждане на самоувереност, дисциплина и работа в екип. Спортът създава нови приятелства.

В тази възраст се акцентира върху спортно – занимателни игри за развиване на концентрацията. Създават се умения за комбиниране на приложни движения и елементи от спортно-подготвителни игри в разнообразни условия; децата се запознават с видовете спортове, спортни съоръжения и оборудване, екипировка. Работи се за изграждане на позитивно отношение към здравословния и активен начин на живот.

В детската градина се провеждат спортни мероприятия, свързани с дейностите на различни спортни клубове. За добрата физическа дееспособност, в дневния режим на всяка възрастова група, е включена утринна гимнастика. Тя се провежда чрез: дихателни упражнения, различни видове ходене, бягане с малка продължителност, общоразвиващи упражнения и танци.

Образователни игри

Играта е основният метод на децата за опознаване на света. В ЧДГ „Дружба“ внимателно подбираме играчките, които предоставяме на малчуганите, в зависимост от възрастта. За най-малките разполагаме с безопасни и приятни на допир играчки, с разнообразна форма и цвят – за укрепване на равновесието и развитие на моториката, както и за увеличаване на броя на използваните думи.

Умалените модели на помещения от дома, електроуреди и вещи от бита, кукли, колички, конструктори и пъзели с едри елементи – за развитие на логическото мислене, приучаване към процеси с два и повече етапа, начално осмисляне на причинно-следствените връзки са за децата над тригодишна възраст.

На по-големите деца се предлагат: възможности за изява чрез игра – с помощта на театрален параван, костюми и „кукли – ръкавица“; игри с правила, за екипно участие и вземане на решения в ситуация; играчки от типа „направи си сам“, които развиват постоянството и способността за съсредоточаване, а също и креативността; изработката на прости механизми от подръчни материали, които мотивират към активност и любознателност; опростени изображения и макети на природни явления и обекти от реалността.

Емоционална интелигентност

Вродената чувствителност на децата трябва да бъде внимателно направлявана и развивана, за да израснат балансирани личности: да изразяват себе си с увереност, да изграждат устойчиви партньорски отношения, да адаптират и отстояват своето място в света, да го променят с решителност към по-добро бъдеще за всички нас.


Какво и как учим?

Образователните цели са обобщени в програма, съгласно изискванията на МОН. В ЧДГ "Дружба" децата се обучават по програма "Златното ключе".

Социалното развитие на детето в различните етапи на предучилищно образование е от първостепенна важност за педагогическите специалисти на ЧДГ "Дружба". Всички учебни стаи в детската градина са оборудвани с електронна дъска и мул­ти­­­медиен проектор за използване на разнообразни видеоматериали и интерактивни про­дук­­ти. Екипът ни обаче вярва, че употребата на електронна тех­ника трябва да бъде ограничена в ранна детска възраст и подхожда особено отговорно към опазването на здравето на децата и превенцията на пристрастяването към различните видове устройства. Обучението в детската градина се провежда под формата на педагогически ситуации. Чрез тях детето възприема и затвърждава нови знания, формира различни умения. В ситуацията усвоява специфично образователно съдържание с определена тематика:

В предучилищна възраст се разгръщат всички дейности- игрова, творческа, социална и познавателна. От особено значение за детското развитие са мотивационните нагласи за позитивно общуване с околните. Акцентира се върху дейности, свързани с собствените индивидуалност и социална активност, и улеснаващи предхода от предучилищен към училищен живот.
Допълнителни занимания

Клубове по интереси

ЧДГ "Дружба" предлага допълнителни разбразни занимания, които ще развият таланта на Вашето дете
Kindori
Какво казват родителите за нас
Оценката на родителите е водещ измерител за успеха
Kindori
30 +
ПОДГОТВЕНИ ЗА УЧИЛИЩЕ ДЕЦА
1 +
УЧЕБНИ ПОМЕЩЕНИЯ
1 +
УЧИЛИЩНИ МИКРОБУСА
1 +
ПЕДАГОЗИ
Повече за

Нашите педагози

В ЧДГ "Дружба" учителите имат индивидуален подход към нуждите на всяко дете
Kindori
Kindori
АКЦЕНТИ ОТ БЛОГА

Галерия

КАК ДА ЗАПИШЕТЕ ВАШЕТО ДЕТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА?

Интересувате се от добро предучилищно образование за вашето дете?