ЗАПИШЕТЕ СЕ СЕГА!

Стъпки за записване

След като вече сте изпратили вашето електронно заявление в рамките на един работен ден ще се свържем с Вас за да уточнение на детайлите
В присъствието на родителя, учителят се запознава с детето. На този етап родителяти ще се се запознае с дневен режим, програма и материална база.

За прием в подготвителни групи – 5 и 6 годишни се провежда събедесване и тестов контрол за проверка на продучилищната подготовка за съответната вързаст. Комисия за прием в състав: зам. – директор, педагогически съветник и начален учител.
Стандартни документи, които трябва да подготвите :
– Молба заявление за записване;
– Анкетна карта;
– Декларация за придружител;
– Копие от акт за раждане на детето;
– Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
– Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар за имунизационен статус на детето;
Допълнителни документи, които трябва да се предоставят при постъпване на детето в детската градина са:
– Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършени не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детската градина;
– Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в детската градина;
– Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина;
При отсъствие на детето от ДГ за повече от 3 дни се представя медицинска бележка от личния лекар.
При отсъствие на детето от ДГ за повече от 10 дни се изисква чревно изследване – лепенка и фекална проба.
При постъпване, следва да осигурите някои лични принадлежности:
1).Два комплекта бельо.
2).Комплект удобни дрехи за игра вътре и навън, връхна дреха.
3).Пантофи за вътре.
4).Гребен /четка/ за момиченцата.
5).Пижама/според сезона/.
6).Шапки за слънце, лосиони против изгаряне/през летния сезон/.
След запознаване с финасовите условия и подписване до договор, следва да заплатите такса по банков път, съгласно указания срок.

Важна информация

  1. За да бъде прието в детска градина през учебната 2022- 2023 година, детето трябва да е навършило две години на или преди 31 август
  2. В случай, че няма навършени две години, приемът ще бъде възможен в момента на навършването. За преместване от друго детско заведение е необходимо да представите предходна документация. Моля, носете копие от акт за раждане.