Дневен режим

  • Home
  • Дневен режим
Въвеждането на детето в околната среда, успешното му социализиране, формирането на познавателна, емоционална, естетическа и двигателна култура зависят изключително много от правилното структуриране на дневния режим в детската градина.

2, 3 и 4 ГОДИШНИ

ПГ 5 ГОДИШНИ

ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГ 6 ГОДИШНИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023Г.