Учители

Айше Муевлуева

Зам.-директор

Джанин Василев

Учител по английки език

Катя Василева

Учител по физическо възпитание и спорт

Основни принципи, от които се ръководят нашите учители

За поддържане на естествена среда, необходима за развитието на емоционални потребности и интереси на детето, екипът на детска градина се ръководи следните основни принципи:

За нашите учители

За социалното развитие и обучение на децата се грижат висококвалифицирани педагози с интердисциплинарен опит
Kindori
НИЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ НА ДЕЦАТА

ПЪЛНОЦЕННА СРЕДА ЗА ТЯХНОТО ЕМОЦИОНАЛНО И ИНТЕЛЕКТУАЛНО РАЗВИТИЕ