Един ден на ПГ 4 в ЧДГ „ДРУЖБА“

януари 31, 2024

Нашите малчугани от 4-та ПГ група от Детската ни градина взеха активно участие в един прекрасен  урок по български език с г-жа Мария – един страхотен учител!

Тя първо раздели децата на две групички – едните получиха буквички, които трябваше да доукрасят, а другите да познаят скритите букви на дъската, които бяха вмъкнати в различни рисунки.

След това дойде ред на друго занимание – да разпознаят, назоват и оградят познати букви; да оградят различни думи, които започват с определени букви и да намерят „изчезнали“ букви.

Най-интересният момент беше всяко дете да намери къде из стаята е скрита първата буква, с която започва неговото име – г-жа Мария се беше грижливо постарала да скрие всяка една буква в стаята, а децата с радост намериха буквите, разпознаха ги и дори помагаха на тези, които имаха трудности в намирането.

След това всички заедно изпяха песничка за бувките.

Занятието днес изпълни няколко различни образователни цели – чрез метода „учене с игра“ се постигна развиване на наблюдателността и въображението на децата, като откриват букви в картинки, както и развитие на креативността чрез превръщане на букви в рисунки; затвърждаване на познанията на децата за графичното изписване на линии и елементи на букви и затвърждаване на умения за разпознаване на конкретни букви в модел; подвижна игра с цел наблюдателността на децата в пространството около тях, като откриват буквите и имената си; песен за затвърждаване на познанията и представите за азбуката.

Беше истинско удоволствие да наблюдаваме прекрасните деца, но без да преувеличаваме трябва да кажем, че г-жа Мария е истинското въплъщение на един добър и прекрасен учител, която внимава за нашите малчугани, грижи се за тяхното възпитание и образование и ги вдъхновява!