Децата от ЧДГ „ДРУЖБА“ получиха много медали и грамоти за отличното си представане на състезанията „Обичам да смятам“ и „Обичам природата“

март 13, 2024

Ръководството на Образователен комплекс „ДРУЖБА“ награди децата от детската градина с много медали и грамоти за отличните им резултати от състезанията „Обичам да смятам“ и „Обичам природата“, организирани от Национални състезания „Многознайко”. Децата от ЧДГ „ДРУЖБА“ се представиха страхотно в зимния кръг на състезанията и получиха много медали, и грамоти от организаторите, а отличията връчи изпълнителният директор на ЧДГ „ДРУЖБА“ и на ЧСУ „ДРУЖБА“ – София Фарук Ердуран.

Национални състезания „Многознайко” имат за цел да стимулират логическото мислене, въображението и паметта на децата, да възпитат у тях чувство на надпревара за знания и постигане на успехи.

​Състезанията в детскте градини са предназначени за деца от 1 до 4 група, а в училищата от подготвителните групи до 1 – 7 клас.

Темите са съобразени с усвоените знания по учебните предмети или съответните направления за съответната възрастова група.

Форматът на състезанията включва 10 задачи. Изпълнението им във всеки кръг е индивидуално като обясненията към задачите се извършват от учител. Оценяването става според зададените за съответната тема/тест критерии и точки. Максималният брой точки от изпълнението на задачите е 20.

Основната цел на състезанието е да се създадат предпоставки децата да демонстрират в условията на съревнование своите знания, умения и нагласи.