IMG_20220801_143956
Опитният ясновидец
С топло отношение и толерантност общува с деца и родители, защото знае, че в детската градина резултатите се дължат на съвместни усилия. Само упорството в работата и личното отношение дават възможност на учителя в детската градина да развие способността да разбира чувствата и проявите на децата, отвъд очевидното и всекидневното битово обгрижване. Това умение на специалиста е особено важно по време на развитието в най-ранната възраст, когато речникът на детето е ограничен. Прозорливостта допълва опита и госпожа Райчева усеща неизказаните емоции и предвижда евентуални негативни последици.
Думи с които се описва: любов към децата
Интереси: градинарство
Кратка автобиография
  • Ралица Райчева
  • Бакалавър Предучилищна и начална училищна педагогика
  • 3 години