Футбол

Минчев

Учител и треньор
Футбол

Защо футбол?

Основни ценности за нас са любов към децата, дисциплина, ефективност и вдъхновение. Работим за развитие на физическите показатели, усъвършенстване и разкриване на техническите способности и формиране на целесъобразен моторно - двигателен режим у подрастващите. Внасяме разнообразие и стойност в живота на подрастващите. Целта е да се запалят децата трениращи в клуба по футбола, да им покажем магията му, както и да ги подготвим, насочим и спомогнем за развитие в най-пълна степен на техния талант.